Nguyễn Thi Tuyết Vân

Tạo yêu cầu

Nguyễn Thi Tuyết Vân

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1983
  • Giáo viên
  • Hồ Chí Minh
  • Khiêu Vũ giao tiếp, YOGA
  • Quận Phú Nhuận

Day yoga từ co bản den nâng cao . Kinh nghiệm dạy yoga bầu người già trẻ em và người tập yoga lâu nam

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985