Nguyễn Trần Hoàng My

Tạo yêu cầu

Nguyễn Trần Hoàng My

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1997
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Tiếng Nhật
  • Quận 1, Quận Phú Nhuận, Quận 2, Quận 3, Quận 4, Quận 7

Em tên là Hoàng My, mọi người thường gọi em là Mimi, hiện em đang là sinh viên năm cuối của trường đại học Luật TPHCM, do trước em được học bổng du học Nhật 18 tháng, giờ em quay về học tiếp. Em cũng từng được tham dự kì học tại Japan Foudation.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985