Nguyễn Trần Mạnh Thắng

Tạo yêu cầu

Nguyễn Trần Mạnh Thắng

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2003
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Lập trình Pascal, Lập trình Python, Toán Lớp 10, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9

2 năm kinh nghiệm dạy toán 8 9, lý 8
6 tháng dạy lập trình python

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985