Nguyễn Trọng Bảo

Tạo yêu cầu

Nguyễn Trọng Bảo

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2003
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Toán Lớp 10, Toán lớp 11, Toán lớp 12, Toán lớp 9
  • Quận 10, Quận 4, Quận 5, Quận 8, Quận 7, Huyện Bình Chánh

Điểm tổt nghiệp THPT 2021: - Toán: 9.6, Lý: 8.25, Hoá: 9.25.
Em có kinh nghiệm 1 năm ôn thi cho 1 bạn lớp 12 và 1 bạn mất gốc lớp 9 môn Toán. Em luôn cố gắng xây dựng một môi trường học tập tích cực, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để học sinh phát triển

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985