Nguyễn Trúc Bình

Tạo yêu cầu

Nguyễn Trúc Bình

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2002
  • Sinh viên
  • Hóa lớp 8, Hóa lớp 9 , Lý lớp 6, Lý lớp 7, Lý lớp 8, Lý lớp 9 , Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9

Có kinh nghiệm dạy kèm và đứng lớp 3 năm các lớp 6789.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985