Nhã Thy

Tạo yêu cầu

Nhã Thy

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 20001
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Đàn Piano
  • Quận 1, Quận Phú Nhuận, Quận 2, Quận 3, Quận 10, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 8, Quận 7

Đã có kinh nghiệm 3 năm đi dạy, phù hợp dạy cả trẻ con và người lớn , trình độ từ cơ bản đến nâng cao . Hiện đang dạy gia sư và trung tâm với lớp dạy 3-5 học viên , nghiêm túc trong công việc và thái độ hoà nhã , chuyên nghiệp .

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985