Nhật Uyên

Tạo yêu cầu

Nhật Uyên

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1998
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9
  • Quận 10

3 năm cấp 3 lớp chuyên Toán
Sinh viên y năm 5
Có kinh nghiệm trực tiếp 3 năm và online 3 tháng ( qua Meet, MS team, Zalo)
Môn trường toán 456789
Có thể dạy kèm Hoá, Lý
Đối tượng: Trung Bình khá trở lên

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985