Như

Tạo yêu cầu

Như

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1993
  • Giáo viên
  • Hồ Chí Minh
  • YOGA
  • Quận 7

Đã đi dạy Yoga được 1 năm
Có bằng 200h Yoga quốc tế
Trường phái: ashtanga Vinyasa- định tuyến cơ, xương, khớp

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985