Phạm Hồng Thái

Tạo yêu cầu

Phạm Hồng Thái

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2000
  • Giáo viên
  • Bà Rịa - Vũng Tàu
  • Đàn Guitar, Đàn Organ, Đàn Piano, Đàn Violin
  • Thành Phố Vũng Tầu, Thị Xã Bà Rịa

Tôi là gia sư dạy âm nhạc :piano ,organ, guitar, violin

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985