Phạm Nguyễn Hạ Liên

Tạo yêu cầu

Phạm Nguyễn Hạ Liên

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2003
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Báo bài, Rèn chữ, Tiếng Anh Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5
  • Quận 5, Quận 6

- Tốt nghiệp loại Xuất sắc chuyên ngành Kế toán trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP.HCM
- Có thế mạnh về Văn học, Ngữ văn và Tiếng Việt với điểm thi Đại học môn Ngữ văn là 8.6đ.
- Kiên nhẫn, giao tiếp và truyền đạt kiến thức tốt.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985