Phạm Quang Huy

Tạo yêu cầu

Phạm Quang Huy

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2003
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Hóa Lớp 10, Hóa lớp 11, Hóa lớp 8, Hóa lớp 9 , Lý Lớp 10, Lý lớp 11, Lý lớp 6, Lý lớp 7, Lý lớp 8, Lý lớp 9 , Toán Lớp 1, Toán Lớp 10, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9
  • Quận Thủ Đức

- là sinh viên năm 1 trường Đại học công nghệ thông tin - Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.
- điểm thi THPT quốc gia năm 2021 toán 9.2 , lý 8.75,hóa 9.0
- có thể dạy các môn toán lý hóa từ lớp 1 đến lớp 10
- không cần lương cao chỉ cần kinh nghiệm

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985