Phạm Thị Cẩm Nhi

Tạo yêu cầu

Phạm Thị Cẩm Nhi

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2000
  • Sinh viên
  • Bình Dương
  • Hóa lớp 8, Hóa lớp 9 , Lý lớp 6, Lý lớp 7, Lý lớp 8, Lý lớp 9
  • Thị Xã Thủ Dầu Một

Về Kinh nghiệm dạy kèm: Mình có kinh nghiệm dạy kèm cho các học sinh cấp 1 và cấp 2 trong vòng 1 năm. Mình đã tích lũy nhiều kinh nghiệm hơn, thấu hiểu học trò muốn gì là yếu tố quyết định hiệu quả của dạy kèm. Hiện tại mình đang là sinh viên Khoa Quản Trị Kinh Doanh tại Trường Đại học Quốc Tế Miền Đông.
Về thành tích: Mình đã giúp học sinh của mình cải thiện thành tích học tập trong quá trình dạy.
Về Phương pháp: Mỗi học trò có mỗi năng lực tiếp thu khác nhau, việc đầu tiên là phải hiểu mục tiêu, hiểu trình độ các em đang ở đâu. Sau đó thiết kế bài giảng, lộ trình phù hợp. Mình thường sử dụng sơ đồ tư duy để hệ thống, đi từ tổng quan đến chi tiết để người học dễ hiểu và hình dung được môn học. Hơn thế, mình luôn thúc đẩy các em nên đặt mục tiêu cao trong quá trình học.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985