Phạm Thị Thơm

Tạo yêu cầu

Phạm Thị Thơm

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1973
  • Giáo viên
  • Hồ Chí Minh

Phạm Thị Thơm, tốt nghiệp thạc sỹ CNTT

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985