Phạm Trường Tín

Tạo yêu cầu

Phạm Trường Tín

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1986
  • Nghề tự do
  • Quảng Nam
  • Kèn Saxophone
  • Thành Phố Tam Kỳ, Huyện Điện Bàn

Saxophone player tại phòng trà Ngộ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Dạy saxophone online cho nhiều người và nhiều lứa tuổi khác nhau.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985