Phan Thanh Hậu

Tạo yêu cầu

Phan Thanh Hậu

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2001
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Báo bài, Bơi lội, Bóng Chuyền, Bóng đá, Các môn thể thao khác, Cầu Lông, Cờ Tướng, Hóa lớp 8, Hóa lớp 9 , Sáo Trúc
  • Quận Thủ Đức

Sinh viên năm 4 ngành Công nghệ kĩ thuật hoá học trường Đại học Nông Lâm

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985