Quách Thái Hưng

Tạo yêu cầu

Quách Thái Hưng

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1998
  • Giáo viên
  • Hồ Chí Minh
  • Quận 1, Quận 4, Quận 5, Quận 8, Quận 7, Huyện Bình Chánh, Huyện Nhà Bè

Mình tên là Quách Thái Hưng, đã tốt nghiệp bậc Trung và Đại học tại Nhạc Viện Thành Phố Hồ Chí Minh về chuyên ngành Guitar. Được hướng dẫn và sự dẫn dắt của giảng viên THS. Nguyễn Thanh Huy 8 năm qua. Và là 1 thành viên trong nhóm guitar Ensemble Sài Gòn.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985