Nguyễn Hoàng Trà My

Tạo yêu cầu

Nguyễn Hoàng Trà My

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2004
  • Sinh viên
  • Tiếng Anh, Tiếng Anh Lớp 1, Tiếng Anh Lớp 10, Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Anh lớp 5, Tiếng Anh lớp 6, Tiếng Anh lớp 7, Tiếng Anh lớp 8, Tiếng Anh lớp 9 , Tiếng Anh luyện thi Flyer, Tiếng Anh luyện thi KET, Tiếng Anh luyện thi Mover, Tiếng Anh luyện thi PET, Tiếng Anh luyện thi Starter

Hiện tại đang dạy Cambridge các lớp Starters Movers Flyers. Đã từng dạy kèm tuyển sinh lớp 9 và tốt nghiệp lớp 12 đều đạt kết quả tốt. Nhận lấy lại gốc tiếng anh

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985