Tài khoản 8570

Tạo yêu cầu

Tài khoản 8570

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1993
  • Nghề tự do
  • Khánh Hòa
  • Tiếng Việt cho người nước ngoài

Tôi là Trần Thị Tuyết Viên. Tôi tốt nghiệp trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn_Đại học Quốc gia TP.HCM vào cuối năm 2015.
Hiện tại tôi đang sinh sống và làm việc ở thành phố biển Nha Trang, Khánh Hòa.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985