Tài khoản 9406

Tạo yêu cầu

Tài khoản 9406

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1999
  • Đã tốt nghiệp
  • Hồ Chí Minh
  • Lập trình C, C++, C#, Toán Lớp 10, Toán lớp 11, Toán lớp 12, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9 , Toán Luyện thi đại học
  • Quận Thủ Đức, Quận 9, Quận 2, Quận 7

Kỹ sư Điều khiển Tự động, hiện đang làm trong lĩnh vực nhúng, rất hi vọng được giúp đỡ các bạn, đặc biệt là các bạn có mong muốn đi theo con đường kỹ thuật nói chung và mảng lập trình nhúng nói riêng.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985