Thanh Tuyền

Tạo yêu cầu

Thanh Tuyền

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2002
  • Sinh viên
  • Bà Rịa - Vũng Tàu
  • Báo bài, Tiếng Anh, Tiếng Anh Lớp 1, Tiếng Anh Lớp 10, Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lóp 4, Tiếng Anh lớp 5, Tiếng Anh lớp 6, Tiếng Anh lớp 7, Tiếng Anh lớp 8, Tiếng Anh lớp 9 , Tiếng Anh luyện thi Flyer, Tiếng Anh luyện thi KET, Tiếng Anh luyện thi Mover, Tiếng Anh luyện thi PET, Tiếng Anh luyện thi Starter
  • Thành Phố Vũng Tầu

Sinh viên năm 3 Đại Học Bà Rịa- Vũng Tàu ngành ngôn ngữ anh chuyên ngành phương pháp giảng dạy tiếng anh , có kinh nghiệm dạy kèm được 1 năm , hiện đang làm trợ giảng cho trung tâm tiếng anh star edu

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985