Thôi Bành Hoan

Tạo yêu cầu

Thôi Bành Hoan

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1985
  • Đã tốt nghiệp
  • Hồ Chí Minh
  • Lý lớp 6, Lý lớp 7, Lý lớp 8, Lý lớp 9 , Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lóp 4, Tiếng Anh lớp 5, Tiếng Anh lớp 6, Tiếng Anh lớp 7, Tiếng Anh lớp 8, Tiếng Trung các chương trình khác, Tiếng Trung cho người đi làm, Tiếng Trung cho trẻ em, Tiếng Trung Cơ bản, Tiếng Trung HSK 1, Tiếng Trung HSK 2, Tiếng Trung HSK 3, Tiếng Trung HSK 4, Tiếng Trung online, Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9 , Trẻ chậm nói, Trẻ chậm phát triển, Trẻ tự kỹ, Văn Lớp 10, Văn lớp 6, Văn lớp 7, Văn lớp 8, Văn lớp 9
  • Quận 1, Quận 3, Quận 10, Quận 11, Quận 5, Quận 6, Quận 8, Quận 7, Huyện Bình Chánh

Giáo viên dạy kèm chuyên nghiệp đã có thâm niên hơn 10 năm rèn luyện cho trẻ bị yếu kèm các môn học từ lớp 1-lớp 9, đặc biệt dạy kèm tiếng trung từ cơ bản đến nâng cao cho học trò muốn học thêm ngoại ngữ thứ 2

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985