Thu Ánh

Tạo yêu cầu

Thu Ánh

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2005
  • Sinh viên
  • Hà Nội

Từng hướng dẫn các em nhỏ làm bài tập về nhà, kiên nhẫn, yêu trẻ, năng động, nhiệt tình, trách nhiệm, có giáo án giảng dạy ( của giáo viên dạy cấp 1 cung cấp), có phương tiện di chuyển cá nhân, đúng giờ.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985