Tô Lê Nhật Hạ

Tạo yêu cầu

Tô Lê Nhật Hạ

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1992
  • Giáo viên
  • Hồ Chí Minh
  • Toán cao cấp
  • Quận 7

DALF C1 tiếng Pháp
Giáo viên toán pháp
Có bằng Tốt nghiệp thpt tiếng pháp song ngữ
Có bằng tốt nghiệp khoa học bằng tiếng pháp

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985