Trần Đoàn Phước Lộc

Tạo yêu cầu

Trần Đoàn Phước Lộc

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1997
  • Đã tốt nghiệp
  • Hồ Chí Minh
  • Trống Jazz, Đàn Guitar, Đàn Ukulele
  • Quận Thủ Đức, Quận 9, Quận 2, Quận 5

Tốt nghiệp Cao Đẳng sư phạm và Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương Hà Nội, chuyên môn đàn guitar , trống Jazz, ukulele.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985