Trần Hữu Thắng

Tạo yêu cầu

Trần Hữu Thắng

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1972
  • Giáo viên
  • Đàn Guitar, Đàn Guitar điện, Đàn Ukulele

Tôi học chuyên guitar classic tại Nhạc viện Tp HCM năm 1998-2002. Sau đó, học thêm 2 năm chuyên về đệm nhạc nhẹ. Hiện nay, tham gia giảng dạy một số tt âm nhạc tại tphcm, trưởng môn guitar trường Đại học công nghiệp tphcm. Mong muốn thăm gia làm gia sư của trang website này, cảm ơn!

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985