Triệu Anh Quân

Tạo yêu cầu

Triệu Anh Quân

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1998
  • Giáo viên
  • Lâm Đồng
  • Lập trình, Đàn Guitar, Đàn Organ, Đàn Piano
  • Thành Phố Đà Lạt

- Thầy Quân là giáo viên tại thành phố Đà Lạt. Dạy đàn Organ, Piano, Guitar.
- Đặc biệt, thầy có giảng dạy về bộ môn lập trình STEM Robotic cho thiếu nhi bằng bộ dụng cụ GaraSTEM và các dự án về Board mạch Arduino.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985