Võ Thị Hồng Ngọc

Tạo yêu cầu

Võ Thị Hồng Ngọc

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1997
  • Giáo viên
  • Bà Rịa - Vũng Tàu
  • Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Trẻ chậm nói, Trẻ chậm phát triển, Trẻ tự kỹ
  • Thành Phố Vũng Tầu

Là Giáo viên Tiểu học. Kinh nghiệm giảng dạy 2 năm. Dạy trẻ tiền tiểu học đến lớp 5.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985