Vương Sơn

Tạo yêu cầu

Vương Sơn

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1996
  • Đã tốt nghiệp
  • Thanh nhạc

- Từng học tại khoa Thanh Nhạc - CĐNTHN
- Tự tin, có thể hát dc nhiều thể loại nhạc
- Tự tin dạy được các học sinh từ nhỏ đến lớn

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985