Cần gia cần môn đàn tranh Trung Quốc tại Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã lớp: 5768

Học viên sinh năm 1980, học từ cơ bản

 • Tạo lúc: 13:54 16.09.2022
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Bình Giã, Nguyễn An Ninh, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Tất cả các ngày trong tuần: 5h đến 7h, 17h đến 20h
 • Môn học:
  • Đàn Tranh Trung Quốc (Guzheng)098 707 5826