Cần gia sư mô Piano tại Đà Lạt, Lâm Đồng
Mã lớp: 20392

  • Học phí : 200,000/Buổi

Bé 6 tuổi, học Thứ 4 thì 17h00, Thứ 7 thì 8h30 sáng

  • Tạo lúc: 18:20 16.09.2023
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
  • 1 học viên (nữ)
  • Địa điểm dạy: Lữ Gia, phường 9, Đà Lạt, Lâm Đồng (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Đàn Piano098 707 5826