Cần gia sư môn Guitar phím lõm tại Thủy Nguyên, Hải Phòng
Mã lớp: 12548

Không có nội dung mô tả

  • Tạo lúc: 11:01 05.04.2021
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 3 buổi (60 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: thôn 11, Khuông Lư, Ngũ Lão, Thủy Nguyên, Hải Phòng (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Đàn Guitar098 707 5826