Cần gia sư môn Lập trình C#.NET - HỌC ONLINE
Mã lớp: 13660

 • Học phí : 250,000/Buổi

học viên 28 tuổi học ngôn ngữ C#.net, học để xử lý công việc

 • Tạo lúc: 09:10 21.09.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (cả nam và nữ)
 • Địa điểm dạy: Đông Anh, Hà Nội - HỌC ONLINE (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Tất cả các ngày trong tuần: 20h đến 22h
 • Môn học:
  • Lập trình098 707 5826