Cần gia sư môn lập trình php - HỌC online
Mã lớp: 13640

  • Học phí : 250,000/Buổi

cần học php theo yêu cầu, học viên là middle javascript, sẽ phân tích dự án thật, thời gian sắp xếp

  • Tạo lúc: 20:38 13.09.2021
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Sinh viên
  • Tuần học 2 buổi (2 giờ/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: HỌC online (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Lập trình web PHP098 707 5826