Cần gia sư môn Thanh nhạc tại Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu (học tại nhà gv)
Mã lớp: 3464

bài Đảng Xanh, chủ nhật ngày 19/5 diễn, học chỉ 2 buổi

 • Tạo lúc: 11:14 14.05.2019
 • Yêu cầu gia sư: (nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Bình Giã, Phường 10, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 5, Thứ 7: 19h đến 21h
 • Môn học:
  • Thanh nhạc098 707 5826