Cần gia sư môn Tiếng Anh lớp 8 tại Thuận An, Bình Dương
Mã lớp: 13259

 • Học phí : 1,600,000/Tháng

Không có nội dung mô tả

 • Tạo lúc: 19:10 07.06.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nữ) Đã tốt nghiệp
 • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Nhà Thờ Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7: 8h đến 11h
 • Môn học:
  • Tiếng Anh lớp 8098 707 5826