Cần gia sư môn Tiếng Trung tại Hải An, Hải Phòng
Mã lớp: 11669

học viên 30 tuổi, học về giao tiếp, học viên kinh doanh mua bán hàng hóa, xuất nhập khẩu

 • Tạo lúc: 16:30 13.01.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 3 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Hạ Đoạn 3, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6: 19h đến 22h
 • Môn học:
  • Tiếng Trung098 707 5826