Cần gia sư môn Toán lớp 8 tại Thanh Bình, Hải Dương
Mã lớp: 21239

bé học yếu, Con học được thứ tối t2,t5

 • Tạo lúc: 09:47 31.12.2023
 • Yêu cầu gia sư: (nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 3 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Trường Chinh, phường Thanh Bình, Hải Dương (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 5: 18h đến 21h
 • Môn học:
  • Toán lớp 8098 707 5826