Tìm gia sư dạy toán lớp 8 học bằng tiếng Pháp
Mã lớp: 15407

Thầy dạy toán lớp 8 học online bằng tiếng Pháp, tuần học 3buổi cụ thể Học thứ 3-5-7 từ 18h-20h.Thời gian bắt đầu học từ 25/5/2022 Học online 1-1

 • Tạo lúc: 09:28 23.05.2022
 • Yêu cầu gia sư: (nam) Đã tốt nghiệp
 • Tuần học 3 buổi (2 giờ/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Học online ( cháu đang học trường QT ở Singapore) (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7: 18h đến 20h
 • Môn học:
  • Toán lớp 8098 707 5826