Cần gia sư môn Yoga tại Long Biên, Hà Nội
Mã lớp: 21585

  • Học phí : 300,000/Buổi

thứ 3, 6: 20h30 , học viên 17 tuổi và mẹ

  • Tạo lúc: 09:55 02.03.2024
  • Yêu cầu gia sư: (nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
  • 2 học viên (nữ)
  • Địa điểm dạy: Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • YOGA098 707 5826