Tìm giáo viên guitar HỌC ONLINE
Mã lớp: 13651

 • Học phí : 200,000/Buổi

Tìm giáo viên guitar dạy đệm hát từ trình độ cơ bản tới nâng cao. Muốn tiến bộ nhanh, theo học lâu dài, có thể học lên 2 buổi/tuần,

 • Tạo lúc: 14:00 21.09.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: HỌC online (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6: 8h đến 16h, 19h đến 21h
  • Thứ 3, Thứ 5: 14h đến 17h, 19h đến 21h
  • Thứ 7: 14h đến 17h
 • Môn học:
  • Đàn Guitar098 707 5826