Cần gia sư môn nhảy hiện đại tại Gò Dầu, Tây Ninh
Mã lớp: 19192

dạy tại trung tâm

  • Tạo lúc: 08:36 16.05.2023
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
  • 4 học viên (cả nam và nữ)
  • Địa điểm dạy: Gò Dầu, Tây Ninh (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Nhảy hiện đại (Dance)098 707 5826