Cần bạn chơi Violin tại Tuy Sơn, Bắc Ninh
Mã lớp: 20133

Không có nội dung mô tả

  • Tạo lúc: 09:57 18.08.2023
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 1 buổi (60 phút/buổi)
  • 50 học viên (cả nam và nữ)
  • Địa điểm dạy: Lê Quang Đạo, Tuy Sơn, Bắc Ninh (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Đàn Violin098 707 5826