Cần gia môn Corel tại Đà Nẵng
Mã lớp: 889

Không có nội dung mô tả

 • Tạo lúc: 11:52 30.11.2018
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 5 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: đô thị FPT City, Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7: 19h đến 21h
 • Môn học:
  • Corel098 707 5826