Cần gia sư môn Corel từ cơ bản tại Phố Lụa, làng Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội
Mã lớp: 5235

học viên 35 tuổi, có máy tính rồi học từ cơ bản

 • Tạo lúc: 11:32 06.08.2019
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Phố Lụa, làng Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 5, Thứ 7: 16h đến 18h
 • Môn học:
  • Corel098 707 5826