Cần gia sư môn Corel tại Hoàng Mai, Hà Nội
Mã lớp: 11343

Học viên 18 tuổi học để làm thiết kế in ấn

 • Tạo lúc: 15:22 13.12.2020
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 3 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Đường Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Tất cả các ngày trong tuần: 18h đến 20h
 • Môn học:
  • Corel098 707 5826