Cần gia môn Tiếng Thái tại Hà Nội
Mã lớp: 10695

Học viên 22 tuổi đã học qua cơ bản được 1 năm

 • Tạo lúc: 17:33 18.10.2020
 • Yêu cầu gia sư: (nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 3 buổi (2 giờ/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Tôn Thất Tùng, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Tất cả các ngày trong tuần: 8h đến 11h, 18h đến 20h
 • Môn học:
  • Tiếng Thái098 707 5826