Cần gia sư môn Corel tại Hà Nội
Mã lớp: 1517

học 2 vợ chồng,

 • Tạo lúc: 10:25 22.01.2019
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (3 giờ/buổi)
 • 2 học viên (cả nam và nữ)
 • Địa điểm dạy: ngõ 11 đường Tô Ngọc Vân, quận Tây Hồ, Hà Nội (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Tất cả các ngày trong tuần: 13h đến 16h
 • Môn học:
  • Corel098 707 5826