Cần gia sư môn Tiếng Thái Tân Binh, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 12482

học viên 30 tuổi học giao tiếp căn cơ, học tại nhà gia sư

 • Tạo lúc: 10:30 25.09.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 4 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Hoàng Việt, phường 4, Tân Binh, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Tất cả các ngày trong tuần: 14h đến 21h
 • Môn học:
  • Tiếng Thái098 707 5826