Cần người đàn 1 bài Canon tại Vị Thanh, Hậu Giang
Mã lớp: 10243

Violin chỉ đàn 1 bài Canon với 1 guitar đã có sẵn vào sáng 8h00 18/9/20, chi phí cho Violin là 600.000 đ

  • Tạo lúc: 08:25 17.09.2020
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 1 buổi
  • 1 học viên
  • Địa điểm dạy: đường 30 tháng 4 thành phố Vị Thanh, Hậu Giang (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Đàn Violin098 707 5826