Cần gia sư môn Saxophone tại Long Biên, Hà Nội
Mã lớp: 22290

học viên 50 tuổi, rảnh nguyên ngày, học từ cơ bản, để tương lai đi thổi kèn cho nhà thờ

  • Tạo lúc: 11:43 07.06.2024
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 3 buổi (60 phút/buổi)
  • 1 học viên (nữ)
  • Địa điểm dạy: Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Kèn Saxophone098 707 5826